Planning

Planning
1ste fase: september – december 2016:
Taakverdeling nieuw bestuur en prioriteiten opstellen. Inspraak buurtkinderen en bewoners via een flyer en burendag. Maken projectplan. Offertes bij ontwerpers opvragen, Contact leggen gemeente en BSO. [voltooid]
2de fase: januari 2017- februari 2017:
Ideeën inventariseren, ideeën kinderen BSO, school en buurtkinderen. Ontwerper selecteren en ideeën uitwerken. Starten fondsen en subsidieverstrekkers aanschrijven.
3de fase: maart 2017 – mei 2017:
Inventariseren van financiële mogelijkheden nav benaderen van fondsen, gemeente en subsidieverstrekkers. Eventueel plannen aanpassen tot praktisch uitvoerbare onderdelen. Organiseren informatieavond buurtbewoners. Start plannen eerste verbouwings-fase.
4de fase:
Voorjaar 2017 uitvoeringsplan opzetten.
5de fase:
Zomer 2017 uitvoering (in samenspraak met BSO).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *