Home

Welkom op de website van Speeltuinvereniging Zaanenoord

Over ons

De speeltuinvereniging Zaanenoord heeft het ambitieuze plan opgevat om van de speeltuin, de eerste Circulaire speeltuin van Haarlem te maken. Een leuke, leerzame en vooral levendige speeltuin voor en door iedereen. Een speeltuin waarbij gedacht wordt aan kinderen in elke leeftijdscategorie en waar voldoende speelmogelijkheden zijn om samen lekker te bewegen en te ontdekken.

Blog

Planning

Planning 1ste fase: september – december 2016: Taakverdeling nieuw bestuur en prioriteiten opstellen. Inspraak buurtkinderen en bewoners via een flyer en burendag. Maken projectplan. Offertes bij ontwerpers opvragen, Contact leggen gemeente en BSO. [voltooid] 2de fase: januari 2017- februari 2017: Ideeën inventariseren, ideeën kinderen BSO, school en buurtkinderen. Ontwerper selecteren en ideeën uitwerken. Starten fondsen …

Beleid, financiën en ANBI

Voor onze speeltuinvereniging zijn wij afhankelijk van vrijwilligers, maar ook van giften en donaties. Wilt u onze speeltuin helpen, neem dan contact met ons op via zaanenoord@gmail.com.

Voor het Beleid, klik hier

Voor de financiële verantwoording, klik hier

Voor de ANBI publicatie vereisten, klik hier

 

Contact

Het bestuur bestaat uit;
– Ewald Vonk : Voorzitter
– Jeroen Bongers : Secretaris
– Vincent Das : Penningmeester
– Lizette van der Kamp : Bestuurslid
– Sabrina Coopman : Bestuurslid

Het bestuur wil de buurt opnieuw betrekken bij de vernieuwing van de speeltuin. Bij vragen en/of opmerkingen neem graag contact met ons op.