Giften & donaties

Voor onze speeltuinvereniging zijn wij afhankelijk van vrijwilligers, maar ook van giften en donaties. Wilt u onze speeltuin helpen, neem dan contact met ons op via zaanenoord@gmail.com.

Voor de ANBI publicatie vereisten, klik hier