ANBI

De ANBI gegevens zijn:

Statutaire naam:
Speeltuinvereniging Zaanenoord

RSIN:
817388692

Activiteiten:
Speeltuinvereniging Zaanenoord heeft conform de statuten de volgende doelstellingen:

1) Het bevorderen van recreatie in allerlei vormen voor kinderen in het algemeen, het opzetten en
in standhouden van een speeltuin voor kinderen in het bijzonder en voorts al hetgeen met een
en ander of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des
woords.

2) Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a) Het beheren, in standhouden en exploiteren van een speeltuin met toebehoren;
b) Alle overige wettige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden;

3) De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Klik hier voor de Oprichtingsakte.

Liquidatiesaldo:
Het liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Correspondentie adres:
Obistraat 46, 2022 CJ Haarlem

Bezoekadres:
Obistraat 97, 2022 CH Haarlem

Contact:
T: 06-19176285 (penningmeester)
E: zaanenoord@gmail.com

Beloningsbeleid:
De vereniging dient het algemeen belang, heeft geen winstoogmerk en doet geen uitkeringen en/of vergoedingen aan een oprichter, bestuurders en andere vrijwilligers.

Financiële verantwoording:
klik hier

Beleid:
Klik hier

Bestuur bestaat uit:
Lizette van der Kamp (voorzitter)
Martijn de Groote  (penningmeester)